Contoh Surat Halau Penyewa

Surat halau penyewa biasanaya digunakan tuan rumah untuk memaklumkan penyewa rumah bahawa unit rumah sewaanya akan disita atau dikosongkan kerana kegagalan membayar sewa. Surat ini adalah usaha susulan tuan rumah yang cuba menghubungi penyewa untuk meminta bayaran sewa tetapi penyewa gagal dihubungi. Apabila tiada maklum balas daripada penyewa,tuan rumah berhak menuntut kembali rumah sewaannya. Hj […]