Contoh Surat Halau Penyewa

Surat halau penyewa biasanaya digunakan tuan rumah untuk memaklumkan penyewa rumah bahawa unit rumah sewaanya akan disita atau dikosongkan kerana kegagalan membayar sewa. Surat ini adalah usaha susulan tuan rumah yang cuba menghubungi penyewa untuk meminta bayaran sewa tetapi penyewa gagal dihubungi. Apabila tiada maklum balas daripada penyewa,tuan rumah berhak menuntut kembali rumah sewaannya.

Hj Daud Bin Samseng Khoo
……………………
……………………
……………………

25 Oktober 2014

Khairunni Bin Mat Isa
…………………
…………………
…………………

En Khairunni,

Perkara: Sila Bayar Hutang Tertunggak

Mengikut surat perjanjian yang telah ditandatangani en.khairunni dan setelah puas saya menghubungi anda,namun gagal mendapat jawapan saya tiada pilihan lain selain menuntut rumah sewaan encik kembali. Pada sabtu yang lepas bertarikh 04/10/2014 kami telah memasuki unit rumah sewaan anda dan mendapati tiada satu pun perkakasan,perabot milik anda. Bayaran terakhir anda bertarikh 30/3/2014.

Download Contoh-Surat-Halau-Penyewa (1)

Contoh Surat Halau Penyewa

2. Saya dengan ini memberi peringatan supaya anda melunaskan hutang tertunggak didalam masa 30 hari dari tarikh surat ini dikeluarkan. Jika anda tidak memberi maklum balas sewajarnya ,saya tiada pilihan selain mengambil kembali rumah sewaan saya. Anda juga tidak akan menerima kembali wang cagaran anda sebanyak RM1500.

Sila hubungi saya di nombor berikut untuk pertanyaan 000 0000000.

Sekian,terima kasih.

Yang Benar

 

……………………………..
Hj Daud Bin Samseng Khoo

Speak Your Mind

*

%d bloggers like this: