Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 Dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29

Anda mencari Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29. Tahniah saya ucapkan kerana anda telah dipanggil untuk menduduki ujian online Pegawai Kawalan Trafik Udara. Saya pasti maklumat seterusnya pasti dapat membantu anda.  Exam online untuk kedua-dua jawatan akan diadakan secara serentak , mengikut makluman dari laman SPA (Facebook ) jika calon layak menduduki kedua- dua exam , meraka hanya perlu menjawab satu peperiksaan sahaja iaitu Pegawai Kawalan Trafik Udara A41. Ujian Online akan bermula pada jam 8:00 malam hingga 9:40 malam.

Semakan Portal SPA Pegawai Kawalan Trafik Udara A41

Semakan Portal SPA Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29


 

 

Semakan Tarikh Dan Format Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41

Tarikh Peperiksaan : 03 OKTOBER 2017 (SELASA)
Seksyen A : 08:00 PM – 08:40 PM
Seksyen B : 08:55 PM – 09:40 PM

Semakan Tarikh Dan Format Peperiksaan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29

Tarikh Peperiksaan : 03 OKTOBER 2017 (SELASA)
Seksyen A : 08:00 PM – 08:40 PM
Seksyen B : 08:55 PM – 09:40 PM


[+]  Pendaftaran Rujukan Subscribe Here  A41

[+]  Pendaftaran Rujukan Subscribe Here  A29


Maklumat Jawatan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 & Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29           (Sumber Asal dca.gov.my )

Soalan dan Jawapan berikut berkait dengan Kawalan Trafik Udara (ATC).

Apakah Kawalan Trafik Udara (ATC)?
ATC merupakan perkhidmatan yang disediakan untuk menggalakkan aliran trafik udara yang selamat, teratur serta cepat dan efisien. Keselamatan terutamanya bermakna menghalang pesawat daripada berlanggar dengan pesawat lain dan halangan, dan terhempas; membantu pesawat mengelakkan cuaca buruk; memastikan pesawat tidak terbang dalam ruang udara di mana penerbangan dilarang; serta membantu pesawat dalam kecemasan. Aliran trafik udara yang teratur serta cepat dan efisien memastikan kecekapan operasi pesawat di sepanjang laluan yang dipilih oleh operator. Ia dilaksanakan menerusi peruntukan sumber sistem yang saksama kepada setiap penerbangan.

Siapakah ‘Pengawal Trafik Udara’?
Pengawal trafik udara merupakan kakitangan terpilih dan terlatih yang memastikan trafik udara selamat dan efisien. Mereka membantu juruterbang berlepas dan mendarat dengan selamat, serta memastikan pesawat berada dalam jarak yang selamat antara satu sama lain.

Pengawal trafik udara bertanggungjawab terhadap bahagian ruang udara tertentu yang termasuk berhubung secara kerap melalui radio dengan juruterbang yang melalui bahagian itu. Tanggungjawab tersebut melibatkan pemberian arahan, nasihat dan maklumat kepada juruterbang. Tugas pengawal trafik udara berbeza mengikut tempat mereka ditugaskan.

Di manakah ‘Pengawal Trafik Udara ’ bertugas?
Pengawal trafik udara ditugaskan di menara kawalan di lapangan terbang atau pusat kawalan yang terletak di Subang, Kuching dan Kota Kinabalu.

Apakah skop tugas pengawal trafik udara?
berhubung dengan pesawat melalui radio dan/radar;
memandu arah pergerakan pesawat semasa penerbangan atau di lapangan terbang;
mengarahkan pesawat supaya naik atau turun dan menguntukkan aras penerbangan akhir;
memberikan maklumat tentang keadaan cuaca kepada pesawat;
memastikan jarak minimum di antara kapal terbang dikekalkan;
menangani peristiwa yang tidak dijangka, kecemasan dan trafik yang tidak mengikut jadual.
Terdapat berapa jenis ‘Pengawal Trafik Udara’?
Terdapat tiga jenis Pengawal Trafik Udara:

Pengawal kawasan – mereka ditugaskan di pusat kawalan. Mereka memandu arah pesawat semasa penerbangan dan memberikan laluan yang paling efisien ke destinasi. Dengan menggunakan radar dan teknologi komputer, mereka boleh mengesan kedudukan sebenar setiap pesawat. Mereka juga menggunakan radar untuk memisahkan trafik di udara.
Pengawal sua – mereka ditugaskan di pusat kawalan. Mereka mengambil alih tugas komunikasi daripada pengawal kawasan sebaik sahaja pesawat menghampiri lapangan terbang. Mereka bertanggungjawab menentukan bila dan di mana setiap pesawat harus mendarat, dan memandu pesawat dengan cara yang paling efisien.
Pengawal aerodrom – mereka ditugaskan di menara kawalan di lapangan terbang. Mereka bertanggungjawab terhadap pendaratan dan pelepasan pesawat, serta mengurus pergerakan pesawat di darat.
Bagaimanakah waktu bekerja dan persekitaran kerjanya?
Kawalan trafik udara merupakan operasi 24 jam, yang termasuk hujung minggu dan juga cuti am. Pengawal trafik udara bekerja mengikut syif. Satu syif terdiri daripada dua hari bekerja, satu hari rehat dan cuti satu hari. Hari bekerja dibahagikan kepada syif tengah hari pada hari pertama, diikuti dengan syif pagi dan syif malam pada hari kedua. Tugas Pengawal Trafik Udara adalah mengendalikan stesen kerja, mengumpul dan mentafsirkan data menggunakan komputer dan paparan radar, serta berkomunikasi dengan juruterbang menggunakan peralatan radio.

Apakah syarat yang diperlukan untuk menjadi Pengawal Trafik Udara?
Memiliki kemahiran komunikasi yang cemerlang
Boleh bekerja di bawah tekanan
Boleh membuat keputusan muktamad dengan cepat dan mestilah berfokuskan matlamat
Boleh mengendalikan haluan berasaskan teori dan kemudian mengaplikasikannya dalam situasi amali
Boleh membayangkan objek bergerak dalam tiga dimensi
Mestilah boleh bekerja sebagai satu pasukan
Dapat memenuhi syarat yang diberikan oleh Civil Aviation Authority berhubung pemeriksaan perubatan kelas tiga
Apakah kelayakan yang diperlukan untuk menjadi Pengawal Trafik Udara?
Ijazah – Pengawai Kawalan Trafik Udara
Diploma – Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara
SPM – Penolong Pengawal Trafik Udara
Apakah proses yang terlibat untuk menjadi pengawal trafik udara?
Mereka yang berminat memohon pekerjaan ini boleh berbuat demikian seperti yang berikut:

Memohon menerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) dengan menggunakan borang dalam talian.
Calon SPA yang berjaya akan menduduki ujian berikut sebelum disenarai pendek untuk ditemu duga:
Ujian IQ
Ujian Suara
Ujian Bahasa Inggeris
Ujian Psikologi
Selepas ditemu duga, calon yang berjaya dilantik akan melalui proses berikut:
Menjalani kursus latihan selama maksimum 66 minggu di Akademi Penerbangan Awam Malaysia.
Mengikuti Latihan Semasa Kerja (OJT) bagi mendapatkan lesen live rating.
Apakah yang akan saya pelajari sepanjang kursus 66 minggu itu?
Modul induksi meliputi meteorologi, operasi pesawat, navigasi udara, alat bantu navigasi, komunikasi, undang-undang penerbangan dan terbitan tentang penerbangan. Modul tersebut meliputi asas amali kawalan trafik udara di aerodrom atau persekitaran prosedur kawasan. Pelatih diajar cara memisahkan pesawat tanpa menggunakan radar.

Apakah “Latihan Semasa Kerja”?
Keseronokan sebenar bermula selepas meninggalkan Akademi Penerbangan Awam. Latihan semasa kerja dijalankan di menara kawalan trafik udara wilayah atau pusat radar di bawah penyeliaan pengawal trafik udara berpengalaman. Pada peringkat ini, anda akan berubah daripada ‘pelajar’ menjadi ‘pelatih’ dan akan berlatih dalam persekitaran operasi, menangani trafik sebenar.

Pada mulanya, Pengajar akan bersama anda setiap masa. Selepas itu, pengajar akan berundur secara beransur-ansur, membenarkan anda membuat keputusan sendiri dan mengawal trafik seolah-olah anda bersendirian.

Apabila anda telah memperoleh pengalaman secukupnya dan menunjukkan bahawa anda boleh menangani semua situasi trafik dan kesukaran secara konsisten, anda akan disyorkan untuk menjalani penilaian kemahiran akhir. Jika anda berjaya menyempurnakannya, anda akan diberikan Lesen Kawalan Trafik Udara dan Rating anda.

Apakah “Live Rating”?
“Live Rating” ialah lesen antarabangsa yang memberikan anda pengiktirafan untuk menjalankan tugas kawalan trafik udara. Lesen Pengawal Trafik Udara Malaysia dikeluarkan oleh Jabatan Penerbangan Awam Malaysia (DCA) dan diiktiraf oleh Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO). Ini bermakna anda telah memperoleh kelayakan yang boleh digunakan di banyak negara.

Gaji bulanan yang dijangka?
Pegawai Kawalan Trafik Udara
Gaji Asas : RM 1815.52 – RM 5301.27
Elaun : RM 810.00
Insentif : RM 600.00
Elaun Rating (Rujuk Jadual di Bawah)
Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara
Gaji Asas : RM 1490.41 – RM 3435.45
Elaun : RM 640.00
Insentif : RM 250.00
Elaun Rating (Rujuk Jadual di Bawah)

Penolong Pengawal Trafik Udara

– Gaji Asas : RM 829.45 – RM 2178.66
– Elaun : RM 595.00

Jadual Elaun Rating

TEMPAT BAYARAN
KAWALAN SUA (RADAR) RM 750.00
KAWALAN KAWASAN (RADAR), PERGERAKAN PERMUKAAN (RADAR) RM 600.00
KAWALAN KAWASAN RM 450.00
SUA (PROSEDUR) RM 350.00
SMC, KAWALAN AERODROM, PENYELARAS AERODROM, PEMBERIAN KELULUSAN, KAWASAN MENARA/DATA PENERBANGAN SUA RM 200.00

Adakah terdapat laman web yang menawarkan sampel audio komunikasi antara juruterbang dengan pengawal trafik udara?
Terdapat beberapa laman web/blog yang membolehkan anda mendengar komunikasi antara juruterbang dengan pengawal trafik udara. Jika anda berminat, anda boleh membuat carian web dengan “live ATC” sebagai kriteria.

Untuk maklumat lanjut tentang kerjaya sebagai Pengawal Trafik Udara, sila hubungi:
Sektor Pengurusan Trafik Udara
Jabatan Penerbangan Awam Malaysia
Aras 4, Blok Podium B
No. 27, Persiaran Perdana
Presint 4, 62618
Putrajaya

Tel. : 03-88714000


[+]  Pendaftaran Rujukan Subscribe Here  A41

[+]  Pendaftaran Rujukan Subscribe Here  A29


Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 Dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29

 

Seksyen A – Pengetahuan Am

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan bidang kerja

sosial, integrasi nasional, keharmonian dan perpaduan negara, teknologi maklumat dan
komunikasi, dasar-dasar awam dan pentadbiran negara serta lain-lain perkembangan
semasa didalam dan luar negara.

Masa : 40 minit

Bilangan Soalan : 50 soalan
Markah : 30

CONTOH SOALAN :

1. Dasar Sosial Negara mempunyai objektif utama seperti berikut kecuali
A menjana sinergi multisektor.
B berdaya tahan dan mengekalkan sistem demokratik.
C membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat.
D memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan dan perkhidmatan

Sosial.

Jawapan : B

2. Klinik Nur Sejahtera LPPKN adalah sebuah klinik yang berkonsepkan kesejahteraan

yang merupakan satu inisiatif pihak LPPKN.
Perkhidmatan yang disediakan oleh Klinik Nur Sejahtera LPPKN ialah

 

I pengurusan menopaus.
II saringan kanser reproduktif.
III ujian makmal yang komprehensif.
IV perkhidmatan perancang keluarga.

 

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV

Jawapan : D4

Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan
menggunakan pendekatan seperti berikut:
(i) Kemahiran Logik
(ii) Kemahiran Menginterpretasikan Data
(iii) Konsep Matematik

(i) Kemahiran Logik

Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan kemahiran logik untuk memilih
jawapan yang tepat atau mengenal pasti jawapan yang salah.

(ii) Kemahiran Menginterpretasikan Data

Beberapa masalah akan dikemukakan menggunakan pelbagai perangkaan dan calon
dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikannya. Bagi
memudahkan calon menjawab, penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan.
(iii) Konsep Matematik

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah kemahiran numeric serta kuantitatif
untuk mengukur kemahiran asas Matematik, pemahaman konsep dan kebolehan
untuk berfikir secara kuantitatif yang sesuai dengan tugas sebagai Pegawai
Psikologi. Asas-asas Matematik yang digunakan adalah tidak melebihi sukatan
pelajaran tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia). Oleh yang demikian, adalah dianggap
tahap kesukaran sesuai untuk semua calon kerana telah melalui tingkatan 5.

Masa : 45 minit
Bilangan Soalan : 40 soalan
Markah : 30
CONTOH SOALAN :
1. 30, 32, 36 , X , 60, 92

Apakah X?
A. 38
B. 40
C. 44
D. 48
Jawapan : C

2. Rajah di atas menunjukkan satu nombor perpuluhan. Berapakah hasil tambah digit 3
dan 7 dalam nombor di atas?
A. 300.7
B. 30.7
C. 3.07
D. 3.7
Jawapan : C


Demikian serba sedikit makluman ringkas tentang tarikh peperiksaan ,sukatan peperiksaan, jawatan – tugas , tangga gaji dan serba sedikit contoh soalan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 Dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29 .

Bagaimana Cara Untuk Lulus Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 Dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29 .

Apa yang perlu calon lakukan sekarang adalah mendapatkan rujukan untuk memudahkan cara menghadapi peperiksaan online yang hangat dikatakan dari calon – calon terdahulu bahawa tanpa rujukan, persiapan anda seperti ada  yang kekurangan . Jangan studi hard sebab dah ada rujukan yang boleh bantu anda studi smart .


HALAMAN JUALAN RUJUKAN 


 • Dibekalkan sebanyak 40 ++++ lebih contoh soalan .meliputi aspek yang calon perlu ketahui untuk seksyen A.
 • Seksyen B dibekalkan 50++++ contoh soalan dan jawapan yang terpilih untuk membantu anda secara meluas
 • 40 ++ Nota ringkas untuk jimat masa anda
 • Tim Infokerjaya dah bantu 80,000 graduan sejak 2009

Daftar Segera Untuk mendapatkan Salinan Copy Rujukan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 Dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29 .

[+]  Pendaftaran Rujukan Subscribe Here  A41

[+]  Pendaftaran Rujukan Subscribe Here  A29

 

Comments

 1. NATASHA HAMID says

  Saya nak

 2. saya nak juga

 3. mana nak dapat contoh soalan? da subscribe da tadi

 4. Norhidayah MY says

  Saya pun nak

 5. hud danialbin abdul rahim says

  Tuan, bagaimana saya boleh dapatkan contoh soalan ?

 6. Saya nak

 7. ROGAYAH MD ISA says

  Saya nak buku panduan peperiksaan pegawai trafik udara

 8. saya nak

 9. Saya nak

 10. saya nak

 11. saya nak juga. terima kasih .

 12. Muhammad Zaki bin Ramli says

  saya nak

 13. SAYA NAK

 14. saya nak

 15. Muhammad Zaki bin Ramli says

  Ok terima kasih

 16. liyana halim says

  saya nak

 17. saya nak dan saya dah daftar

 18. already click the link on my email. boleh saya dapatkan salinan contoh soalan?

 19. baheera hafiz says

  sy nak

 20. Nak

 21. Saya juga admin!

 22. Mohd Haniff Zulaidi says

  Saya Nak

 23. Saya pun nak buku panduan

 24. Sy pon nak juga boleh? Terima kasih

 25. Saya dah subcribe

 26. AhmadRusydiRusli says

  Salam, saya dah daftar. Harap membantu. Terima kasih.

 27. sy nak buku panduan dgn contoh soalan

 28. nak jugak contoh soala

 29. nak juga

 30. saya nk contoh soalan ni boleh tak? terima kasih

 31. Diana Selina says

  Saya nak

 32. saya nak. tq

 33. Saya nak

 34. Saya nak

 35. Mohd Firdaus says

  Saya nak

 36. Saya nak

 37. eric richman says

  dah subscribe. nak rujukan.

 38. salam sejahtera, saya berminat untuk mendapatkan contoh soalan peperiksaan pegawai kawalan trafik udara ini. bagaimana cara saya boleh mendapatkannya?

  • Servis Menulis says

   Ya en hisham salam sejahtera, kami sekarang sedang usahakan rujukan untuk exam ini. Saya akan maklumkan kpd en hisham contoh soalan pada tempoh terdekat ini. Terima kasih

 39. saya sudah pun subscribe, so skrg hanya tunggu?

 40. mohd syafiq amir says

  saya nak

 41. berminat utk A41 online exam. tq

 42. salam admin, saya pun nak gak contoh soalan. Ini adalah kali pertama saya menduduki exam dari spa.

 43. Saya nak

 44. Nur hazrati zulkefli says

  Saya nk jugak

 45. Nak.

 46. Boleh saya dapatkan jugak notes dan guidance drpd pihak encik?

 47. Sy nk juga soalan

 48. boleh saya dapatkan juga?

 49. MUHAMMAD HAZIQ SHAH BIN BAHARUDIN says

  Mohon nota bagi contoh soklan peperiksaan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29…

 50. Saya nak

 51. nk

 52. As Salam admin. Saya ingin contoh soalan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29.
  TQ ye admin

 53. Wan Ahmad AIman says

  Assalamualaikum Admin.
  Saya nak contoh soalan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41.
  Terima Kasih Admin

  • Servis Menulis says

   Wsalam,
   Ya en Wan Ahmad AIman,
   Nota dan contoh soalan akan kami maklum pada tempoh terdekat ini.
   check email ye
   Terima kasih

 54. Bila boleh dapat? Dah daftar.

 55. Saya nak. Terima kasih.

 56. muhammad faris says

  Sy sudah subscribe…tgh tunggu feedback tuan. Nak sgt soalan ni..

 57. NASROL NIZAM says

  sy nak..terima kasih atas bantuan..

 58. Saya dah subcsribe.. Saya nak nota dan contoh2 soalan dari tuan..terima kasih

 59. saya nak… terima kasih kerana membantu

 60. Maizatul akma says

  Saya nak

 61. Sy nak encik.

 62. saya nak

 63. Muhammad Amin says

  SAYA dah subscribe dan saya nak soalan comtoh

 64. muhamad shahiran bin syazwan says

  ASSALAMUALAIKUM TN.PN

  BOLEH SY DAPATKAN CONTOH SOALAN DAN PANDUAN.
  TERIMA KASIH.

 65. Assalamualaikum.
  Boleh share contoh soalan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41.
  Terima Kasih Admin

  • Servis Menulis says

   Wsalam. Ya en hairy
   check email ye

   contoh soalan dan panduan akan kami maklum pada tempoh terdekat ini.
   Terima kasih

 66. Saya berminat untuk mendapatkan contoh soaln dan panduan..:)

 67. boleh emelkan pada saya

 68. check bole share dgn saya tips or contoh soalan?

 69. saya nak

 70. HASANUL BULKIAH BIN MOHAMAD @ MD SHAHID says

  Assalamualaikum Encik. Nama saya Hasanul Bulkiah. Boleh tolong bagi Tips dan contoh soalan bagi peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41. Terima kasih Encik.

 71. salam…nk contoh soalan

 72. Salam, saya nak contoh soalan.

 73. macam mana nk dapat kan.

 74. Salam..Saya nak contoh soalan..

 75. luqman danial says

  salam.. saya juga nak contoh soalan. terima kasih..

 76. assalamualaikum . nk jugak contoh soalan .

 77. Nuur rabbani says

  Saya nak. Terima kasih

 78. Kalaiarasan Chantharan says

  Saya nak. Thanks

 79. Hillary Goldmans says

  Saya nak contoh soalan

 80. saya nak jugak

 81. salam admin

  boleh dptkan contoh soalan A41..tq

 82. Salam, boleh saya dapatkan contoh soalan A41 juga
  Terima Kasih.

 83. Awang Shahrill says

  Salam.
  Boleh tolong saya untuk a29? Tq..

 84. Nak

 85. Saya pun encik, nak jugak

 86. Saya nak

 87. Saya pun nak contoh soalan A41, terima kasih encik.

 88. saya nak

 89. Saya nak

 90. siti suriani says

  boleh saya dapatkan contoh soalan utk A29?

 91. boleh saya dapatkan contoh soalan dan nota..

 92. Muhammad Shahrifin says

  Boleh email pada saya ? terima kasih

 93. tn tolong sy x sempat nak beli jualan dah tutup..mitak jasa baik tuan bleh dpt beli lgi tak?

 94. Sy nak

 95. Saya nak, Masih bole beli ke

Speak Your Mind

*

%d bloggers like this: