Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Eksekutif Lhdn Gred 41

SPA telah mula membuat panggilan untuk peperiksaan Bagi Jawatan Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41 ( PENGAMBILAN LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA) 2017 .  Dah tiba masa untuk anda membuat perancangan untuk  menjawab peperiksaan Bagi Jawatan Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41 . Artikel ini akan bantu anda membuat rujukan peperiksaan selain akan memberikan contoh soalan peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41.


Semakan peperiksaan boleh dibuat melalui link ini : Portal Semakan SPA 

Sebelum anda lihat keseluruhan artikel,sila rujuk screenshot jemputan sms untuk peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41 dibawah.


Semakan Rujukan Exam pegawai eksekutif LHDN Gred 41


 

Berdasarkan  gambar diatas,  telah dinyatakan tarikh peperiksaan pada 20/09/2017 – peperiksaan online dijalankan tepat jam (08,00 Pm) sehingga  (10,20 Pm).


Semakan Rujukan Exam pegawai eksekutif LHDN Gred 41


Format Peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN  :

SEKSYEN A :PENGETAHUAN AM    : 40 MNIT                        

SEKSYEN B :DAYA MENYELESAIKAN MASALAH   : 50 MINIT

SEKSYEN C :KEFAHAMAN  BAHASA MELAYU & BAHASA INGGERIS  : 20 MINIT

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN


SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM
Masa : 40 Minit

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di Malaysia dan dunia sekelilingnya. Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan dengan pengurusan sumber manusia/ infrastruktur, pentadbiran dan pembangunan wilayah/ tanah/ daerah/ tempatan, pengurusan sumber ekonomi/ kewangan, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, keselamatan dan pertahanan negara serta lain-lain perkembangan.

Contoh Soalan:

1. Berikut ialah Bidang-Bidang Keberhasilan Utama Negara yang diumumkan oleh
Perdana Menteri Malaysia, kecuali

A menangani kos sara hidup.

B mengurangkan perbelanjaan mengurus kerajaan.

C memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman.

D meningkat taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah.

Jawapan: B

2. Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KAR1SMA) merupakan bantuan kepada kumpulan sasar yang terdiri daripada

I kanak-kanak.

II balu askar dan polis.

III orang kelainan upaya.

IV mangsa bencana alam.

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Jawapan: A


SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Masa : 50 Minit

Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:

i) Kemahiran Menggunakan Logik

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki menggunakan kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat yang diberikan untuk memilih jawapan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan:

1. Rajah yang diwakili oleh Z ialah
1

 

  1. Apakah nilai paling sesuai bagi X?

2

ii)           Kemahiran Menginterpretasi Data

 

Calon akan diberikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang menggunakan pelbagai data dan perangkaan. Calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan:

 

  1. Carta Bar berikut menunjukkan bilangan pelancong tempatan dan luar negara yang melawat ke Zoo Negara dari bulan Januari sehingga Mac.

3

Pada bulan April, bilangan pelancong luar negara telah menurun sebanyak 40% manakala bilangan pelancong tempatan adalah 1/3 berbanding bulan sebelumnya. Hitung jumlah perbezaan antara pelancong tempatan dan pelancong luar negara yang datang melawat ke Zoo Negara bagi bulan April.

 

A        20 orang

B        40 orang

C        60 orang

D        80 orang

 

Jawapan: B
Teknik menjawab:
Pelancong luar negara = 40/100 x 400
= 160
= 400 – 160
= 240
Pelancong tempatan = 1/3 x 600
= 200
Beza pelancong Bulan April = 240 – 200 = 40
  1. Rajah di bawah menunjukkan bilangan telefon bimbit yang dijual pada tahun

2010 dan 2011. Sebanyak 290 telefon bimbit telah dijual dari tahun 2010 hingga 2013 dengan nisbah pada tahun 2012:2013 adalah 3:4.

4

Bilangan telefon bimbit yang dijual dalam tahun 2012 ialah

 

A 30
B 60
C 80
D 140

 

Jawapan: B
Teknik menjawab:
Jumlah kamera digital yang dijual = 290 buah
Jumlah kamera digital pada tahun 2010/2011 = 150 buah
Jumlah kamera digital pada tahun 2012/2013 = 290 – 150
Oleh yg demikian, = 140 buah
3:4 = 140 buah
1 buah = 140/7 = 20

dan 3 buah = 3 x 20 = 60 buah

Oleh itu jualan telefon bimbit pada tahun 2012 ialah sebanyak 60 buah.

iii)         Konsep Matematik

 

Konsep  Matematik  yang  digunakan  termasuklah  algebra  dan  geometri.

Walaupun ada antara calon yang memiliki kelayakan dalam bidang Matematik di peringkat diploma, ini tidak bermakna memberi kelebihan bagi mereka menjawab soalan berbanding calon daripada bidang lain kerana soalan-soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada asas-asas matematik sukatan pelajaran Tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia).

Contoh Soalan:

 

  1. Petak A dan C berbentuk segi empat sama dan keluasan petak C adalah 1/4 daripada keluasan petak A.

5

6

 

  1. Setiap bulan, Daud membelanjakan 20% daripada gajinya bagi membayar bil utiliti berjumlah RM100. Sekiranya gaji beliau dinaikkan sebanyak 50%, berapakah jumlah yang perlu dibayar bagi bil utilitinya?

 

A              RM100

B              RM150

C              RM200

D              RM250

 

Jawapan: B

7

SUMBER :(INI SOALAN CONTOH & BUKAN SOALAN SEBENAR ATAU RAMALAN)

Tips Menjawab & Rujukan Peperiksaan

Anda dikehendaki menjawab semua soalan ujian pegawai eksekutif LHDN Gred 41. Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam. Seksyen A & C antara seksyen yang agak mencabar dek kerana kekangan masa.  Tetapi apabila anda menjawab exam secara online ,anda bebas membuat rujukan dari mana-mana sumber bacaan tanpa had.

Namun sehingga kini, tiada rujukan khas pernah dikeluarkan dari mana-mana pihak untuk exam pegawai eksekutif LHDN Gred 41. Pada kesempatan exam kali ini,pihak Timinfokerjaya akan membuat satu rujukan khusus untuk bantu calon menghadapi exam online pegawai eksekutif LHDN Gred 41.   [+] Klik link dibawah untuk rujukan.

Semakan Rujukan Exam pegawai eksekutif LHDN Gred 41

Comments

  1. Salam,boleh saya dapatkan contoh soalan gred 29 .p.kawalan trafik udara.tq

Speak Your Mind

*

%d bloggers like this: