Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 Dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29

Anda mencari Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29. Tahniah saya ucapkan kerana anda telah dipanggil untuk menduduki ujian online Pegawai Kawalan Trafik Udara. Saya pasti maklumat seterusnya pasti dapat membantu anda.  Exam online untuk kedua-dua jawatan akan diadakan secara serentak , mengikut makluman dari laman SPA (Facebook ) jika calon layak menduduki kedua- dua exam , meraka hanya perlu menjawab satu peperiksaan sahaja iaitu Pegawai Kawalan Trafik Udara A41. Ujian Online akan bermula pada jam 8:00 malam hingga 9:40 malam.

Semakan Portal SPA Pegawai Kawalan Trafik Udara A41

Semakan Portal SPA Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29


 

 

Semakan Tarikh Dan Format Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41

Tarikh Peperiksaan : 03 OKTOBER 2017 (SELASA)
Seksyen A : 08:00 PM – 08:40 PM
Seksyen B : 08:55 PM – 09:40 PM

Semakan Tarikh Dan Format Peperiksaan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29

Tarikh Peperiksaan : 03 OKTOBER 2017 (SELASA)
Seksyen A : 08:00 PM – 08:40 PM
Seksyen B : 08:55 PM – 09:40 PM


[+]  Pendaftaran Rujukan Subscribe Here  A41

[+]  Pendaftaran Rujukan Subscribe Here  A29


Maklumat Jawatan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 & Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29           (Sumber Asal dca.gov.my )

Soalan dan Jawapan berikut berkait dengan Kawalan Trafik Udara (ATC).

Apakah Kawalan Trafik Udara (ATC)?
ATC merupakan perkhidmatan yang disediakan untuk menggalakkan aliran trafik udara yang selamat, teratur serta cepat dan efisien. Keselamatan terutamanya bermakna menghalang pesawat daripada berlanggar dengan pesawat lain dan halangan, dan terhempas; membantu pesawat mengelakkan cuaca buruk; memastikan pesawat tidak terbang dalam ruang udara di mana penerbangan dilarang; serta membantu pesawat dalam kecemasan. Aliran trafik udara yang teratur serta cepat dan efisien memastikan kecekapan operasi pesawat di sepanjang laluan yang dipilih oleh operator. Ia dilaksanakan menerusi peruntukan sumber sistem yang saksama kepada setiap penerbangan.

Siapakah ‘Pengawal Trafik Udara’?
Pengawal trafik udara merupakan kakitangan terpilih dan terlatih yang memastikan trafik udara selamat dan efisien. Mereka membantu juruterbang berlepas dan mendarat dengan selamat, serta memastikan pesawat berada dalam jarak yang selamat antara satu sama lain.

Pengawal trafik udara bertanggungjawab terhadap bahagian ruang udara tertentu yang termasuk berhubung secara kerap melalui radio dengan juruterbang yang melalui bahagian itu. Tanggungjawab tersebut melibatkan pemberian arahan, nasihat dan maklumat kepada juruterbang. Tugas pengawal trafik udara berbeza mengikut tempat mereka ditugaskan.

Di manakah ‘Pengawal Trafik Udara ’ bertugas?
Pengawal trafik udara ditugaskan di menara kawalan di lapangan terbang atau pusat kawalan yang terletak di Subang, Kuching dan Kota Kinabalu.

Apakah skop tugas pengawal trafik udara?
berhubung dengan pesawat melalui radio dan/radar;
memandu arah pergerakan pesawat semasa penerbangan atau di lapangan terbang;
mengarahkan pesawat supaya naik atau turun dan menguntukkan aras penerbangan akhir;
memberikan maklumat tentang keadaan cuaca kepada pesawat;
memastikan jarak minimum di antara kapal terbang dikekalkan;
menangani peristiwa yang tidak dijangka, kecemasan dan trafik yang tidak mengikut jadual.
Terdapat berapa jenis ‘Pengawal Trafik Udara’?
Terdapat tiga jenis Pengawal Trafik Udara:

Pengawal kawasan – mereka ditugaskan di pusat kawalan. Mereka memandu arah pesawat semasa penerbangan dan memberikan laluan yang paling efisien ke destinasi. Dengan menggunakan radar dan teknologi komputer, mereka boleh mengesan kedudukan sebenar setiap pesawat. Mereka juga menggunakan radar untuk memisahkan trafik di udara.
Pengawal sua – mereka ditugaskan di pusat kawalan. Mereka mengambil alih tugas komunikasi daripada pengawal kawasan sebaik sahaja pesawat menghampiri lapangan terbang. Mereka bertanggungjawab menentukan bila dan di mana setiap pesawat harus mendarat, dan memandu pesawat dengan cara yang paling efisien.
Pengawal aerodrom – mereka ditugaskan di menara kawalan di lapangan terbang. Mereka bertanggungjawab terhadap pendaratan dan pelepasan pesawat, serta mengurus pergerakan pesawat di darat.
Bagaimanakah waktu bekerja dan persekitaran kerjanya?
Kawalan trafik udara merupakan operasi 24 jam, yang termasuk hujung minggu dan juga cuti am. Pengawal trafik udara bekerja mengikut syif. Satu syif terdiri daripada dua hari bekerja, satu hari rehat dan cuti satu hari. Hari bekerja dibahagikan kepada syif tengah hari pada hari pertama, diikuti dengan syif pagi dan syif malam pada hari kedua. Tugas Pengawal Trafik Udara adalah mengendalikan stesen kerja, mengumpul dan mentafsirkan data menggunakan komputer dan paparan radar, serta berkomunikasi dengan juruterbang menggunakan peralatan radio.

Apakah syarat yang diperlukan untuk menjadi Pengawal Trafik Udara?
Memiliki kemahiran komunikasi yang cemerlang
Boleh bekerja di bawah tekanan
Boleh membuat keputusan muktamad dengan cepat dan mestilah berfokuskan matlamat
Boleh mengendalikan haluan berasaskan teori dan kemudian mengaplikasikannya dalam situasi amali
Boleh membayangkan objek bergerak dalam tiga dimensi
Mestilah boleh bekerja sebagai satu pasukan
Dapat memenuhi syarat yang diberikan oleh Civil Aviation Authority berhubung pemeriksaan perubatan kelas tiga
Apakah kelayakan yang diperlukan untuk menjadi Pengawal Trafik Udara?
Ijazah – Pengawai Kawalan Trafik Udara
Diploma – Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara
SPM – Penolong Pengawal Trafik Udara
Apakah proses yang terlibat untuk menjadi pengawal trafik udara?
Mereka yang berminat memohon pekerjaan ini boleh berbuat demikian seperti yang berikut:

Memohon menerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) dengan menggunakan borang dalam talian.
Calon SPA yang berjaya akan menduduki ujian berikut sebelum disenarai pendek untuk ditemu duga:
Ujian IQ
Ujian Suara
Ujian Bahasa Inggeris
Ujian Psikologi
Selepas ditemu duga, calon yang berjaya dilantik akan melalui proses berikut:
Menjalani kursus latihan selama maksimum 66 minggu di Akademi Penerbangan Awam Malaysia.
Mengikuti Latihan Semasa Kerja (OJT) bagi mendapatkan lesen live rating.
Apakah yang akan saya pelajari sepanjang kursus 66 minggu itu?
Modul induksi meliputi meteorologi, operasi pesawat, navigasi udara, alat bantu navigasi, komunikasi, undang-undang penerbangan dan terbitan tentang penerbangan. Modul tersebut meliputi asas amali kawalan trafik udara di aerodrom atau persekitaran prosedur kawasan. Pelatih diajar cara memisahkan pesawat tanpa menggunakan radar.

Apakah “Latihan Semasa Kerja”?
Keseronokan sebenar bermula selepas meninggalkan Akademi Penerbangan Awam. Latihan semasa kerja dijalankan di menara kawalan trafik udara wilayah atau pusat radar di bawah penyeliaan pengawal trafik udara berpengalaman. Pada peringkat ini, anda akan berubah daripada ‘pelajar’ menjadi ‘pelatih’ dan akan berlatih dalam persekitaran operasi, menangani trafik sebenar.

Pada mulanya, Pengajar akan bersama anda setiap masa. Selepas itu, pengajar akan berundur secara beransur-ansur, membenarkan anda membuat keputusan sendiri dan mengawal trafik seolah-olah anda bersendirian.

Apabila anda telah memperoleh pengalaman secukupnya dan menunjukkan bahawa anda boleh menangani semua situasi trafik dan kesukaran secara konsisten, anda akan disyorkan untuk menjalani penilaian kemahiran akhir. Jika anda berjaya menyempurnakannya, anda akan diberikan Lesen Kawalan Trafik Udara dan Rating anda.

Apakah “Live Rating”?
“Live Rating” ialah lesen antarabangsa yang memberikan anda pengiktirafan untuk menjalankan tugas kawalan trafik udara. Lesen Pengawal Trafik Udara Malaysia dikeluarkan oleh Jabatan Penerbangan Awam Malaysia (DCA) dan diiktiraf oleh Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO). Ini bermakna anda telah memperoleh kelayakan yang boleh digunakan di banyak negara.

Gaji bulanan yang dijangka?
Pegawai Kawalan Trafik Udara
Gaji Asas : RM 1815.52 – RM 5301.27
Elaun : RM 810.00
Insentif : RM 600.00
Elaun Rating (Rujuk Jadual di Bawah)
Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara
Gaji Asas : RM 1490.41 – RM 3435.45
Elaun : RM 640.00
Insentif : RM 250.00
Elaun Rating (Rujuk Jadual di Bawah)

Penolong Pengawal Trafik Udara

– Gaji Asas : RM 829.45 – RM 2178.66
– Elaun : RM 595.00

Jadual Elaun Rating

TEMPAT BAYARAN
KAWALAN SUA (RADAR) RM 750.00
KAWALAN KAWASAN (RADAR), PERGERAKAN PERMUKAAN (RADAR) RM 600.00
KAWALAN KAWASAN RM 450.00
SUA (PROSEDUR) RM 350.00
SMC, KAWALAN AERODROM, PENYELARAS AERODROM, PEMBERIAN KELULUSAN, KAWASAN MENARA/DATA PENERBANGAN SUA RM 200.00

Adakah terdapat laman web yang menawarkan sampel audio komunikasi antara juruterbang dengan pengawal trafik udara?
Terdapat beberapa laman web/blog yang membolehkan anda mendengar komunikasi antara juruterbang dengan pengawal trafik udara. Jika anda berminat, anda boleh membuat carian web dengan “live ATC” sebagai kriteria.

Untuk maklumat lanjut tentang kerjaya sebagai Pengawal Trafik Udara, sila hubungi:
Sektor Pengurusan Trafik Udara
Jabatan Penerbangan Awam Malaysia
Aras 4, Blok Podium B
No. 27, Persiaran Perdana
Presint 4, 62618
Putrajaya

Tel. : 03-88714000


[+]  Pendaftaran Rujukan Subscribe Here  A41

[+]  Pendaftaran Rujukan Subscribe Here  A29


Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 Dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29

 

Seksyen A – Pengetahuan Am

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan bidang kerja

sosial, integrasi nasional, keharmonian dan perpaduan negara, teknologi maklumat dan
komunikasi, dasar-dasar awam dan pentadbiran negara serta lain-lain perkembangan
semasa didalam dan luar negara.

Masa : 40 minit

Bilangan Soalan : 50 soalan
Markah : 30

CONTOH SOALAN :

1. Dasar Sosial Negara mempunyai objektif utama seperti berikut kecuali
A menjana sinergi multisektor.
B berdaya tahan dan mengekalkan sistem demokratik.
C membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat.
D memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan dan perkhidmatan

Sosial.

Jawapan : B

2. Klinik Nur Sejahtera LPPKN adalah sebuah klinik yang berkonsepkan kesejahteraan

yang merupakan satu inisiatif pihak LPPKN.
Perkhidmatan yang disediakan oleh Klinik Nur Sejahtera LPPKN ialah

 

I pengurusan menopaus.
II saringan kanser reproduktif.
III ujian makmal yang komprehensif.
IV perkhidmatan perancang keluarga.

 

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV

Jawapan : D4

Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan
menggunakan pendekatan seperti berikut:
(i) Kemahiran Logik
(ii) Kemahiran Menginterpretasikan Data
(iii) Konsep Matematik

(i) Kemahiran Logik

Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan kemahiran logik untuk memilih
jawapan yang tepat atau mengenal pasti jawapan yang salah.

(ii) Kemahiran Menginterpretasikan Data

Beberapa masalah akan dikemukakan menggunakan pelbagai perangkaan dan calon
dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikannya. Bagi
memudahkan calon menjawab, penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan.
(iii) Konsep Matematik

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah kemahiran numeric serta kuantitatif
untuk mengukur kemahiran asas Matematik, pemahaman konsep dan kebolehan
untuk berfikir secara kuantitatif yang sesuai dengan tugas sebagai Pegawai
Psikologi. Asas-asas Matematik yang digunakan adalah tidak melebihi sukatan
pelajaran tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia). Oleh yang demikian, adalah dianggap
tahap kesukaran sesuai untuk semua calon kerana telah melalui tingkatan 5.

Masa : 45 minit
Bilangan Soalan : 40 soalan
Markah : 30
CONTOH SOALAN :
1. 30, 32, 36 , X , 60, 92

Apakah X?
A. 38
B. 40
C. 44
D. 48
Jawapan : C

2. Rajah di atas menunjukkan satu nombor perpuluhan. Berapakah hasil tambah digit 3
dan 7 dalam nombor di atas?
A. 300.7
B. 30.7
C. 3.07
D. 3.7
Jawapan : C


Demikian serba sedikit makluman ringkas tentang tarikh peperiksaan ,sukatan peperiksaan, jawatan – tugas , tangga gaji dan serba sedikit contoh soalan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 Dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29 .

Bagaimana Cara Untuk Lulus Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara A41 Dan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29 .

Apa yang perlu calon lakukan sekarang adalah mendapatkan rujukan untuk memudahkan cara menghadapi peperiksaan online yang hangat dikatakan dari calon – calon terdahulu bahawa tanpa rujukan, persiapan anda seperti ada  yang kekurangan . Jangan studi hard sebab dah ada rujukan yang boleh bantu anda studi smart .


HALAMAN JUALAN RUJUKAN 

[Read more…]