Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Penguasa Kastam W27

Peperiksaan Penolong Penguasa Kastam W27  telah pun dijadualkan akan berlangsung pada hari selasa jam 9 pagi bertarikh  5.8.2014. Calon yang terpilih diminta membuat pemeriksaan terus dilaman web spa untuk pengesahan selanjutnya. 

Exam penolong penguasa kastam w27 ini yang akan dijalankan secara online adalah merupakan fasa baru bagi calon yang tidak pernah menjalani exam secara online,justeru itu calon dinasihati agar memahami prosedur yang ditetapkan bagi memudahkan urusan exam online kelak.

Apakah Masalah Yang Mungkin Dihadapi Calon Penolong Penguasa Kastam W27

Calon menghadapi masalah dengan peperikasaan online sekiranya tidak memahaminya terlebih dahulu yang mana boleh menyebabkan gagal menjawab soalan dengan sempurna,antara pendapat calon terdahulu ialah masalah yang timbul seperti:

  • Auto refresh dimana skrin anda akan sentiasa reloading yang akan menyebabkan masa anda terbuang menjawab kembali soalan.
  • Loading lambat yang mungkin disebabkan masalah server atau capaian internet anda lambat.
  • Gambar tidak keluar seperti gambar rajah.

Walaupun begitu,masalah ini berlaku pada exam yang lalu. Mungkin sistem ini telah pun diperbaiki dan server telah dipertingkatkan  berikutan aduan calon. 

  • Pemohon juga tidak menelaah contoh soalan exam penolong penguasa kastam w27 sebelum ini yang mana boleh mengagalkan anda kerana tidak tahu apakah bentuk soalannya.

Mengetahui jenis contoh soalan peperiksaan  penolong  penguasa kastam w27 adalah  peluang yang lebih bak dari segi teknik menjawab didalam siri peperiksaan spa.

Mulakan dengan sukatan peperiksaan Penolong Penguasa Kastam W27

SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM

Dalam seksyen ini, calon diuji pengetahuan berkenaan urusan perkastaman, bidang ekonomi dan kewangan, perdagangan
antarabangsa, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, keselamatan negara, undang-undang, sosial, dasar-dasar kerajaan
dan lain-lain perkembangan dalam negara dan luar negara.

Contoh Soalan PENGETAHUAN AM Penolong Penguasa Kastam W27

pengetahuan am

 

SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan
menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:
(i) Kemahiran Logik
(ii) Kemahiran Menginterpretasi Data
(iii) Konsep Matematik dan Akaun

(i) Kemahiran Logik

Calon diuji dari aspek pengetahuan, kemahiran berfikir serta
kemahiran mengaplikasi maklumat.

(ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Calon diuji dengan menggunakan pelbagai perangkaan dan data-data
untuk dianalisis.

(iii) Konsep Matematik dan Akaun

Calon diuji dengan konsep Matematik dan Akaun, kemahiran numeric
serta kuantitatif untuk mengukur kemahiran asas matematik,
pemahaman konsep dan kebolehan berfikir secara kuantitatif.

Contoh Soalan DAYA MENYELESAIKAN MASALAH Penolong Penguasa Kastam W27

daya menyelesaikan masalah

Penjelasan
daya menyelesaikan masalah 1

 

daya menyelesaikan masalah 2daya menyelesaikan masalah 3

SEKSYEN C – UJIAN PSIKOMETRIK
Calon-calon dikehendaki menjawab item-item yang mengukur
gagasan personaliti calon iaitu kepimpinan, kebolehan sosial,
komunikasi, toleransi, kerjasama, kestabilan emosi, integriti, disiplin
dan kejujuran.

Soalan ini akan dijawab melalui link yang diberikan kelak .

Dapatkan soalan dan jawapan didalam versi yang lebih baik melalui link dibawah