Maklum Balas Calon Peperiksaan SPA

Halaman ini ditubuhkan sebagai rujukan hasil Usahasama Tim Infokerjaya Sdn.Bhd. Setiap lampiran maklum balas ini adalah asli tanpa diedit oleh mana-mana pihak. Maklum balas ini adalah perkongsian calon peperiksaan SPA. Tujuan halaman maklum balas ini dibuat adalah kerana permintaan oleh calon sendiri. Ianya bukanlah sebagai menyogok tetapi sebagai dorongan untuk membantu calon lebih berkeyakinan menjawab peperiksaan.


 

Maklum Balas calon PTD yang diadakan pada 23 Nov 2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Maklum Balas calon Pegawai Penerangan S41 & S29 2017Maklum Balas Calon Pegawai Kawalan Trafik udara A41 & 

Penolong Pegawai Kawalan Trafik udara A29

Coming Soon…….