Contoh Surat Pentadbiran

Surat Pentadbiran adalah surat kuasa yang memberikan penerima hak untuk menguruskan segala aset pewaris. Surat kuasa atau pentadbiran harta pusaka bermaksud si penerima bertanggungjawab untuk mengendalikan segala aset dan tanggungan yang diamanahkan si pewaris. Ia juga memberikan hak kuasa kepada si penerima untuk berurusan dengan peguam cara harta .

Contoh surat kuasa atau pentadbiran ini khas bagi meraka yang memerlukannya.

Siti Nur Fatimah Bte Abd. Rejab
…………………
…………………
…………………

PERKARA:SURAT KUASA HARTA PUSAKA

Anda telah dipilih untuk mentadbir tugas mengendalikan aset harta pusaka kepunyaan bapa tiri anda Mohsin Bin Hj. Senawi.

Dengan menerima tugas mentadbir aset ini,anda bertanggungjawab untuk membahagikan aset hartanya mengikut wasiat yang ditinggalkan sebelum meninggal dunia bersama wasiat yang diselitkan sekali dengan surat ini. Jika anda tidak menjalankan tugas yang diamanahkan.anda akan dikenakan penalti yang telah ditetapkan pengurusan harta dan pusaka menurut undang-undang negara malaysia.

Sila beri pertujuan dan maklum balas anda untuk menerima hak kuasa pentadbiran atau pertanyaan.

Yang Benar

…………..
(Zenablee Co Group)

Speak Your Mind

*